El Cercador de l’Ajuntament de Barcelona és una aplicació web que ajuda a trobar la informació més rellevant dins dels webs municipals segons una cadena de cerca introduïda per l’usuari/usuària.

L’abast de la cerca és el contingut de totes les pàgines de les webs municipals que estiguin indexades pel motor de cerca de Google.

El cercador funciona amb les paraules clau que introdueix l’usuari a la caixa de text de la pàgina; una vegada validat per part de l’usuari/usuària la cerca es mostraran els enllaços més rellevants (segons el criteri del motor de cerca de Google) dels continguts dels webs municipals.

L’Ajuntament de Barcelona es reserva el dret d’utilitzar les paraules o cadenes de cerca introduïdes per l’usuari de la manera que ho cregui convenient, sempre amb l’objectiu de la millora del servei a l’usuari.

L’Ajuntament de Barcelona és el propietari del disseny personalitzat i de la integració i configuració del cercador Google per a les webs municipals de www.bcn.cat.